Site Feedback

Resolved questions
được nghỉ lễ tết trung thu 3 ngày từ ngày mai.

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1] "여기는 내일부터 3일간 추석 연휴 입니다."
"Đây là được nghỉ lễ tết trung thu 3 ngày từ ngày mai."
[2] "여러분들 모두 풍성한 추석 연휴 되길 바랍니다."
"Chúc tất cả các bạn trở thành nghỉ dài ngày tết trung thu nhiều ."

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào Sanyaro!

  [1] "여기는 내일부터 3일간 추석 연휴 입니다."
  "Ở đây được nghỉ lễ tết Trung thu 3 ngày từ ngày mai."
  [2] "여러분들 모두 풍성한 추석 연휴 되길 바랍니다."
  "Chúc tất cả các bạn nghỉ Tết Trung thu thật sung túc."

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.