Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Resolved questions
Dạo này vật giá của Hà Nội thấy tò mò quá

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]"하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다."
"Dạo này vật giá của Hà Nội thấy tò mò quá."
[2]"집 월세가 어떻습니까?"
"Tiền thuê tháng nhà thế nào ạ?"
[3]"하노이에서는 집은 어떤식으로(방법으로) 빌려 줍니까?"
" Từ Hà Nội nhà là cho mượn bằng cách nào ạ?"

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào Sanyaro!

  [1]"하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다."
  "Tôi rất tò mò về vật gía dạo này ở Hà Nội."
  [2]"집 월세가 어떻습니까?"
  "Tiền thuê nhà hàng tháng thế nào ạ?"
  [3]"하노이에서는 집은 어떤식으로(방법으로) 빌려 줍니까?"
  " Ở Hà Nội, cho thuê nhà bằng cách nào ạ?"

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.