Site Feedback

Expired question
Български език. Значение на думи.

Моля, помогнете ми да разбера следващото изречение. Особено ме интересуват думите «истинаха» и «лояса», които не мога да намеря в нито един речник:)

Само да ви кажа, че дробчетата истинаха, мозъкът лояса и аз трябва да си ходя (Г. Господинов. Естествен роман.)

For learning: Bulgarian
Base language: Bulgarian
Category: Language

Share:

3 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  No answers yet.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.