Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Resolved questions
Bây giờ anh làm gì thế?

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]지금 뭐해?
Bây giờ anh làm gì thế?
[2]이번 주 토요일 오후 3시에 시간 있어요?
Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có thời gian không?
[3]바쁜가요?
Bạn có mắc bận không?
[4]그때 봐요.
Khi ấy gặp lại nhé.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Bạn dịch như vậy là đúng rồi. Mình sẽ cho bạn thêm một các nói khác để tham khảo nhé.

  [1]지금 뭐해?
  Bây giờ anh đang làm gì thế?
  Anh đang làm gì thế?
  [2]이번 주 토요일 오후 3시에 시간 있어요?
  Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có thời gian không?
  Lúc 3 giờ chiều thứ bảy tuần này anh có rảnh không?
  [3]바쁜가요?
  Bạn có mắc bận không?
  Bạn có bận không?
  [4]그때 봐요.
  Khi ấy gặp lại nhé.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.