Site Feedback

Resolved questions
Và tôi thích cái đáng học tiếng Việt.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]나는 한국의 부산에 살고 있습니다.
Tôi đang sống ở Busan ở Hàn Quốc.
[2]나의 취미는 여행,등산,영화 보기 입니다.
Sở thích của tôi đang đi du lịch, đi bộ đường dài, phim.
[3]그리고 베트남어를 배우는 것을 좋아합니다.
Và tôi thích cái đáng học tiếng Việt.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]나는 한국의 부산에 살고 있습니다.
  Tôi đang sống ở Busan, Hàn Quốc.
  [2]나의 취미는 여행,등산,영화 보기 입니다.
  Sở thích của tôi là đi du lịch, leo núi và xem phim.
  [3]그리고 베트남어를 배우는 것을 좋아합니다.
  Và tôi thích học tiếng Việt.


  Còn tôi thì thích học tiếng Hàn.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.