Site Feedback

Resolved questions
Kế đó đi bộ lối chừng 3 tiếng đồng hồ,

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]3시간 정도 트레킹 한 후에,
Kế đó đi bộ lối chừng 3 tiếng đồng hồ,

[2]식당에서 좋아하는 음식 (생선회,삼겹살)과 시원한 맥주로 갈증을 해소하고, 소주도 한 잔 합니다.
Ở cửa hàng ăn bằng những món ăn mà tôi thích và bia trong lành tôi thì giải khát, tôi thì uống một ly rượu.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]3시간 정도 트레킹 한 후에,
  Sau khi đi bộ lối chừng 3 tiếng đồng hồ,
  Sau khi đi bộ khỏang chừng 3 tiếng đồng hồ,

  [2]식당에서 좋아하는 음식 (생선회,삼겹살)과 시원한 맥주로 갈증을 해소하고, 소주도 한잔 합니다.
  Tôi giải khát bằng bia ướp lạnh và uống rượu Sôju với những món (ăn) ở cửa hàng ăn mà tôi thích như: sashimi, thịt ba rọi nướng

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.