Site Feedback

Resolved questions
Как перевести neúkojné?

For learning: Czech
Base language: Russian
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Vzhledem k neobvyklosti slova se přikláním k názoru, že jde o překlep.

  "Neúkojné" je zastaralá podoba slova "neukojitelné". Novější slovníky tento tvar ani neznají, poněvadž se v současnosti téměř nevyskytuje. Rozbor slova neúkojné (ne-ukoj-iteln-é) :
  * ne - zápor, negace
  * úkoj - dosažení cíle, naplnění tužby, uspokojení...
  * itelné - způsobilé k něčemu, možné, dosažitelné
  Slovem "neukojitelný" se popisují převážně psychické a fyzické stavy. Příklad :
  * Pro úspěch udělá cokoli. Je neukojitelně ctižádostivý.
  * Pořád jenom jedl. Jeho hlad byl téměř neukojitelný.
  * Alkoholik má neukojitelnou potřebu pít.
  Synonyma "neukojitelný" jsou "trvale lačnit", "soustavně dychtit", "být stále žádostivý", "nenasytný"... Blízký význam mají i "být závislý na", "nezřízeně", "být náruživý", "nikdy nekončící"...

  "neúkojné" není české slovo.
  To bude překlep. P a Ú jsou hned vedle sebe.
  Správně bude NEPOKOJNÉ. Tedy... neklidné, úzkostné ..a podobně.


  "neúkojné" is not czech word.
  It's typing error.
  NEPOKOJNÉ is correct. It means: restless, concerned...

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.