Site Feedback

Resolved questions
Và tôi giảm ăn nhè sức khỏe và vẻ đẹp cơ thể,

Chào các bạn.
Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng.
[1]건강과 몸 관리를 위해서 먹는것도 줄이고,
Và tôi giảm ăn nhè sức khỏe và vẻ đẹp cơ thể,
[2]매일 아침 규칙적으로 운동을 꼭 합니다
tôi nên tập thể dục nhất định đều đều mỗi buổi sáng.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  [1]건강과 몸 관리를 위해서 먹는것도 줄이고,
  Và tôi cũng giảm ăn vì sức khỏe và vẻ đẹp cơ thể,
  [2]매일 아침 규칙적으로 운동을 꼭 합니다
  tôi nhất định sẽ phải tập thể dục đều đặn mỗi buổi sáng.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese