Site Feedback

Resolved questions
Là hình ảnh biển Haeundae ở Busan.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]부산의 해운대 바다 사진입니다.
Là hình ảnh biển Haeundae ở Busan.
[2]사진이야.
Là hình ảnh.
[3]사진입니다.
Là hình ảnh ạ.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn!

  Bạn dịch như vậy là đúng rồi. Tôi chỉ muốn lưu ý bạn hai vấn đề như sau:

  1/ Nếu những câu nói trên của bạn trả lời cho câu hỏi: Đây là cái gì? thì không có vấn đề gì. Nếu không thì bạn nên thêm vào đầu câu cụm từ "Đây là" cho dù trong
  câu tiếng Hàn không có "이것은"

  2/ Từ 사진 có nghĩa là: Bức ảnh (hình), tấm ảnh (hình), hình ảnh. Nhưng từ "hình ảnh" thiên về nghĩa Image. Còn Bức ảnh (hình), tấm ảnh (hình) thiên về nghĩa Photo. Vì vậy theo mình, bạn nên dùng từ "bức ảnh (hình)" hoặc "tấm ảnh (hình)" thay cho từ "hình ảnh"

  [1]부산의 해운대 바다 사진입니다.
  Đây là hình ảnh biển Haeundae ở Busan.
  Đây là tấm ảnh biển Haeundae ở Busan.
  [2]사진이야.
  Đây là bức ảnh.
  [3]사진입니다.
  Đây là tấm hình ạ.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.