Site Feedback

Resolved questions
kỹ/ cẩn thận

 

what is the difference between these two words in usage?
Can someone tell me and supply example sentences to show the difference :D

For learning: Vietnamese
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Cẩn thận = careful
  Kỹ = thorough, careful


  “Cẩn thận” dùng khi bạn muốn nói đến sự an toàn, không muốn xảy ra nguy hiểm, sơ sót….

  “Kỹ” bạn cũng có thể dùng từ này để nói đến sự an toàn HOẶC muốn nói lên sự kỹ càng, tỉ mỉ, chi tiết. Cho dù là tình tiết cỏn con cũng không bỏ qua, sự việc nhỏ nhặt cũng xử lý triệt để. Từ này được dùng rất phổ biến trong giao tiếp hằng ngày ở miền Nam VN và nó mang tính khẩu ngữ cao hơn “cẩn thận”

  *** Ví dụ ***

  Giống nhau: (cả 2 đều mang tính an toàn)
  = Trước khi đi ngủ, nhớ khóa cửa cẩn thận
  = Trước khi đi ngủ, nhớ khóa cửa cho kỹ (kỹ càng)


  Khác nhau:
  # Đem tấm kính này ra lau cẩn thận, coi chừng đứt tay (nói về sự an toàn)
  # Đem tấm kính này ra lau cho thật kỹ, không để lại bất cứ vết bẩn nào (nói về sự tỉ mỉ trong công việc)
  -------------
  # Khi lái xe phải quan sát cẩn thận (nói về sự an toàn)
  # Nhìn cho kỹ đây, tôi chỉ làm một lần mà thôi (nói về sự chi tiết, không bỏ qua bất cứ hình ảnh nào)

  *******************
  Tiếng Anh mình không rành lắm nên bạn chịu khó đọc tiếng Việt vậy. Hoặc là nhờ ai đó dịch ra tiếng Anh nha. Chứ mình không đủ sức diễn đạt hết bằng tiếng Anh

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese