Site Feedback

Resolved questions
lütfen benim bir sorum var : " hulul etmek " ne demek ?

sözlükte aradım ama maalesef bulmadım onu .. çok eski bir fiil olduğunu görünüyor .lütfen kimse ki cevap biliyor soruma cevap verin .

çok teşekkür ederim .

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Hulul etmek kelimesini iki faklı anlamda kullanabilirsin.

  Birincisi herhangi bir şeyin başka bir şeye/yere dahil olması, girmesi, nüfuz etmesi;
  - Uzaklaştıkça kıyıdan ardıma baktığımda, sanki mavi deniz gökyüzüne hulul etmişti. (dahil olmak)
  - Kalbime hulul ettin. (girmek)

  İkincisi çok büyük bir gücün başka bir varklıkta vücut bulması, örneğin Tanrı'nın insan bedeninde hulul etmesi gibi.

  Never heard of it before but hopefully I found it in Turkish Wiktionary and there was no English page for it. So I am translating the Turkish synonyms that I've seen on that page.

  It means "to be included, to fall under" in old Turkish; and "to strike, to arrive" in Ottoman Language.

  correction: Sözlükte aradım ama maalesef bulamadım. Çok eski bir fiil olduğu görünüyor. Cevabı biliyorsanız lütfen söyleyin. (I looked in the dictionary but unfortunately could not find it. It seems as a very old verb. Please tell me if you know the answer.)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.