Site Feedback

Resolved questions
JAK NAPISAĆ PO POLSKU???

– 3.629,47 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy

ZŁOTYCH czy ZŁOTE??? GROSZY czy GROSZE???

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Language

Share:

3 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  3.629,47 PLN = trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć ZŁOTYCH, czterdzieści siedem GROSZY.
  Czyli to co napisałaś jest ok.

  jeden złoty/grosz (ale dwadzieścia jeden złotych/groszy)
  dwa, trzy, cztery złote/grosze
  pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście złotych/groszy

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish