Site Feedback

Resolved questions
De, dem, denne, denna, dennes, dennas?

Vilket är det rätta ordet/ vilken böjning är rätt?
har tänkt på detta x. antal minuter haha xD
Svaret jag fick av min svenska lärare var "tänk på den du" så jag fick mycket hjälp utav henne.
De/ dem?
Denne/ denna?
Dennes/ dennas?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Vad är det för kass lärare? Hon ska svara på dina frågor. Det heter för övrigt "svensklärare". Om du nu inte syftade på att din lärare är svensk.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.