Site Feedback

Resolved questions
có nghĩa là gì?

Chào các bạn.
Bàn của [1],[2] là có nghĩa là gì?

[1]Ủa, chúng ta đang bàn chuyện đi du lich mà.
Sao các bạn lại chuyển sang chuyện quần áo, thời trang vậy?
[2]Thôi, khỏi bàn nữa.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  Mình sửa lại câu hỏi của bạn như sau:

  Từ "bàn" trong câu [1],[2] có nghĩa là gì?

  Trả lời:

  Từ "bàn" trong hai câu trên có nghĩa là discuss - 논의하다
  Bàn = bàn bạc

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese