Site Feedback

Resolved questions
Ở bãi biển Haeundae chim bồ câu và con mòng biển đang giải lao ở bãi cát.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]해운대 바닷가에는 비둘기와 갈매기들이 모래 사장에서 쉬고 있습니다.
Ở bãi biển Haeundae chim bồ câu và con mòng biển đang giải lao ở bãi cát.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]해운대 바닷가에는 비둘기와 갈매기들이 모래 사장에서 쉬고 있습니다.
  Ở bãi biển Haeundae, chim bồ câu và mòng biển đang nằm nghỉ (nghỉ ngơi) trên (bãi) cát.

  Giải lao: Nghỉ giữa giờ, thường sử dụng khi nói về người. Nếu dùng để nói về những con vật thì cũng được, nhưng câu nói lại mang tính hài hước.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.