Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Resolved questions
Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?

Chào các bạn.
Câu đó nói bằng tiếng Việt như thế nào?

문장 끝에 쓰는 mà , nhé 는 어떤 때에 쓰는지 예를 들어 설명해 주세요.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Mình sửa lại câu hỏi của bạn như sau:

  Câu này nói bằng tiếng Việt như thế nào? (nên sử dụng "này" thay vì "đó" vì nó ở ngay dưới câu hỏi của bạn.

  Bạn cũng có thể hỏi là: Câu dưới đây nói bằng tiếng Việt như thế nào?

  문장 끝에 쓰는 mà , nhé 는 어떤 때에 쓰는지 예를 들어 설명해 주세요.

  Xin hãy giải thích và cho ví dụ khi nào thì viết "mà" và "nhé" ở cuối câu.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.