Site Feedback

Resolved questions
Kiedy potrzebno wykorzystywać "cię" i "ciebie"?

Kiedy potrzebno wykorzystywać "cię" i "ciebie"? Czy może nie ma rożnicy?

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Są to dwie odmiany tego samego zaimka: "cię" to odmiana słaba, "ciebie" to odmiana silna. "Ciebie" używasz, gdy chcesz podkreślić, że dana czynność dotyczy tylko Twoją osobę, "cię" użyjesz, gdy istotna jest czynność, np.:
  - Kocham cię - tutaj ważne jest "kocham"
  - Kocham ciebie - tutaj podkreślona jest osoba, którą się kocha, ważne jest, że kocham właśnie ciebie i nikogo innego.

  W większości przypadków nie ma znaczenia którego zaimka użyjesz. Chyba jedyną konstrukcją językową, gdzie ma to znaczenie to zwrot:

  - Lubię cię/ciebie
  - Ja ciebie też.

  W odpowiedzi nie możesz użyć "ja cię też". Tutaj jest odpowiedź dlaczego:
  http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=6617
  A tutaj więcej o polskich zaimkach:
  http://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:J%C4%99zyk_polski_-_zaimki#Zaimki_dzier.C5.BCawcze

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish