Site Feedback

Resolved questions
Sau khi đang đi dạo bãi biển Haeundae đi một nhà hàng có ở gần.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]해운대 바닷가를 산책 한 후에 근처에 있는 식당에 갑니다.

Sau khi đang đi dạo bãi biển Haeundae đi một nhà hàng có ở gần.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Sau khi đi dạo bãi biển Haeundae, tôi đi tới (đến) một nhà hàng ở gần đó.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese