Site Feedback

Resolved questions
Xin hãy giúp sửa câu sai.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다.
Tôi rất tò mò về vật gía dạo này ở Hà Nội.
Dạo này vật giá của Hà Nội thấy tò mò quá.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn.

  [1]하노이의 요즘 물가가 궁금 합니다.
  Tôi rất tò mò về vật gía dạo này ở Hà Nội.
  Dạo này vật giá ở Hà Nội thế nào? Tôi thấy tò mò quá.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese