Site Feedback

Resolved questions
Nhà hàng nấu nướng con hàu thịt ngon,

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.
[1]굴 요리 식당, 속 시원한 대구탕 식당, 다양한 채소와 여러가지 반찬이 있는 쌈밥 집, 돼지 족발 집, 생선 횟집,그리고 부산에서 유명한 곰장어 구이 집 등이 내가 자주 가는 곳입니다.
Nhà hàng nấu nướng con hàu thịt ngon, nhà hàng canh cá tươi mát bên trong bề trong , nhà cơm món cuốn có rau đa dạng và thức ăn nhiều kiểu ,nhà nấu nướng chân giò con lợn , quán gỏi cá tươi, và nhà món nướng con lươn biển nổi tiếng ở Busan
vân vân là tôi thường đi nơi .

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Nhà hàng chế biến ( nấu nướng) món hàu thật ngon. Nhà hàng có món cá tươi. Món cơm cuốn đang dạng các loại rau và đa dạng thức ăn. Nhà hàng nấu các món chân giò lợn, gỏi cá tươi, món lươn biển nướng nổi tiếng ở Busan.
  vân vân( v.v) Đấy là nơi tôi thường đến.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese