Site Feedback

Resolved questions
Xin hãy giúp sửa câu sai.

Chào các bạn.
Xin hãy giúp sửa câu sai.

[1]형님아. [부를때]
Anh ơi.
[2]형님. [부를때]
Anh .
[3]동생아. [부를때]
Em ơi.
[4]동생. [부를때]
Em .
[[4]아저씨. [부를때]
Chú ơi. OR
Bác ơi.
[5]삼촌. [부를때]
Bác ơi. OR
Chú ơi.

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Chào bạn

  Chúc mừng năm mới!

  Bạn viết như vậy đúng rồi.
  Câu 2 và 4 bạn có thể thêm "ơi" vào cũng được

  Anh ơi
  Em ơi

  Chúc năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn!

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese