Site Feedback

Resolved questions
bana yardım eder misiniz ?!

bu iki durum anlamıyorum .. bana daha kolay şekilde mi anlatabilirsiniz ?!

1- i,ı,ü,u iyelik eki , kimi sözcüklerde kalıplaşır :

biri, kimi, evveli .

bu tür sözcüklere özellikle konuşma dilinde iyelik eki yeniden getirilir :

biri-si , kimi-si, evveli-si

bu ek bazı sözcüklerin sonuna gelince konuşma dilinde de ünlü düşmesine yol açar :

yukarısı ---> yukarsı

2- türkçede, türk,kurt,turp gibi birkaç sözcük dışında , iki ünsüz bir araya gelmez. iki ünlü ya da iki ünsüz hemen hemen ancak türkçeye girmiş yabancı kelümelerde görülür :

emr , hükm, zehr,ism ....

bu tür sözcüklerin bür bölümü , bir ünlü eklenerek türkçeleştirilmiştir :

emir , hüküm , zehir , isim ...

ancak bu sözcükler ek aldıkları zaman sorundan aldıkları ünlüleri yitirerek yine asıl biçimine dönmektedir.

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Culture

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Emir-Emretmek 'i'' harfi düşer
  Hüküm-Hükmetmek ''ü''
  İsim -İsmim ''i''
  Yukarısı -Burda değişiklik olmaz sondaki ekler değişir

  selam.tam anlayamadım ne demek istediğini.bu metni nerden aldıysan yanlış yazılmış ya da anlatılmış.kendin yazmış isen sorun yok..
  --yukarsı diye bir kullanım yanlış.(türkçede:y,n,s ve ş harfleri kaynaştırma harfi olarak kullanılır.)burada yazımı --yukarıyı--yukarısı vb olması gerekir.
  ---türkçede iki ünsüz yan yana gelmez gelirse yabancı dilden gelmiş olur.türk kelimesi--türük çince kaynaklarda --ve turp kelimesi de yabancı vb.aynı şekilde iki ünlü harfte yan yana gelmez.kanaat..zıraat vb gibi..
  --veridigin örneklere gelince zehr--zehir diyor..ya da merdevan--merdiven kısacası kelimeleri türkçe telaffuza uyduruyoruz. kibarlaştırıyoruz belki de...ek gelince eski haline gelmez çünkü ünlü düşmesi türkçe bir sözcük ünlü ile başlayan bir ek alınca sözcügün ikinci hecesinde ünlü düşmesine yol acar.
  ---evvelisi diye de bir kulllanım yanlış olur.evveli..burada i zaten iyelik eki ve --s--kaynaştırma harfine gerek yok..

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.