Site Feedback

Resolved questions
hangi doğru?

hangi en iyi?

Sen eskiden çok konuşuyordun, şimdi çok konuşmuyorsun.

veya

Sen eskiden çok konuşurdun, şimdi çok konuşmuyorsun.

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:
  Best Answer - Chosen by the Asker
  hangi(si) doğru?
  Her ikiside doğru.
  Sen eskiden çok konuşurdun/konuşuyordun, şimdi hiç konuşmuyorsun.

  İkiside.

  hangi doğru? must be "hangisi doğru?"

  İkisi de doğru.

  (Bu cümlede de ayrı yazılır, çünkü İngilizce'deki also,too kelimesinin karşılığıdır. -de eki İngilizce in,on,at anlamında kullanıldığı zaman bitişik yazılır. Fakat her nedense Türklerin çoğu her zaman bitişik yazar, "also" anlamında olsa bile.)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.