Site Feedback

Resolved questions
Vad är "Kola"?

Gott nytt år!
Jag lär mig svenska hårt i år!

Vad är "Kola" i Sverige?
Inte Coca Cola?

Alla mening är "Är du Pepsi har du Kola"

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  "Cola, ibland benämnt kola, är en söt, mörkfärgad kolsyrad läskedryck som ofta innehåller färgämnen och koffein." -Wikipedia

  Alltså kola kan mena Coca-Cola, men det kan också mena andra drickor som är lika som Coca-Cola.

  Jag hoppas att min svenska är begriplig.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.