Site Feedback

Resolved questions
vakna och väcka

Vad är skillnaden mellan vakna och väcka?

Om jag vill säga " I wake up at 7."
"Jag vaknar på 7." eller " Jag väcker på 7."
Vilket är rätta?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Jag vaknar klockan 7 (eller vid 7).
  Väcker används när någon/något får någon annan att vakna. T.ex. min dotter väcker mig vid fem varje lördag.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.