Site Feedback

Resolved questions
Напишите слова этой песни армянскими буквами, пожалуйста.

Напишите слова этой песни армянскими буквами, пожалуйста, и латинскими. Правильно ли я транскрибировала этот отрывок?
http://www.youtube.com/watch?v=suwrZ8VPfeY
Երբ ինձ հետ ես
աշխարհը սիրով է լցվում
ու իմ սիրող սրտի դռներն են բացվում
այնեղ միայն դու ես դու, ուրիշը չկա
կարոտել էի քեզ ու մոտդ եկա
կսիրեմ քեզ ողջ կյանքում..դու ինձ հավատա
Erb indz chet es ashkarche
sirok e ltskum
u im sirogh s@rti drnern en batskum
aymegh miain du es du,
urishe ch@ka
Karotel er qeg u motd eka
K@sirem qeg oghj kyanqum..du
indz ?avata

For learning: Armenian
Base language: Russian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by Voting
  I've just seen, sorry

  in English signs it sounds like this:

  Yerb indz het es
  ashkhar@ sirov e ltsvum
  u im sirogh srti drnern en batsvum
  ayntegh miayn du es du, urish@ chka
  karotel ei qez u motd yeka
  ksirem qez voghj kyanqum du indz havata

  ---

  @ - ը
  kh - խ
  ts - ց
  gh - ղ
  sh - շ
  dz - ձ
  ch - չ
  q - ք
  y - յ

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.