Site Feedback

Resolved questions
Koja je razlika?

Koja je razlika između triju glagola:
1) ćaskati; 2) čavrljati; 3) brbljati

Molim vas da navedete bar jedan primer (rečenicu) za upotrebu svakog od ovih glagola.

Da li se svi ovi glagoli koriste i u hrvatskom jeziku?

For learning: Serbian
Base language: Serbian
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Ćaskati - razgovarati sa nekim neformalno i prijateljski.

  npr. Svrati sutra na kafu da malo ćaskamo/proćaskamo.
  Sedeli smo i ćaskali o sportu da nam brže prođe vreme.
  Na kraju me je otpratio kući, a usput smo ćaskali o svemu i svačemu.
  Mogu da provedem sate i sate ćaskajući sa drugaricama preko telefona.

  "Ćaskati" se često koristi i za komunikaciju na internetu mada je daleko učestaliji anglicizam "četovati" (od engleskog "to chat" što u stvari znači ćaskati)

  Čavrljati ima isto značenje kao i ćaskati.
  (Ipak, moglo bi se reći da se "ćaskati" koristi nešto češće u svakodnevnom govoru nego "čavrljati".)

  primeri: Nije nam se spavalo, pa smo čavrljali do kasno u noć.
  Stvarno mi je prijatno čavrljati sa vama ali sada moram da krenem.

  Brbljati - pričati bez veze ili previše pričati, dosađivati nekom pričom...
  (takođe se može koristiti u značenju kao i prethodna dva glagola, ćaskati i čavrljati ali u krajnje neformalnom govoru)

  npr. Kad se unervozim previše brbljam.
  Prestani da brbljaš!
  Samo brbljaš i ne slušaš!
  Brbljali smo bez veze do 5 ujutru.
  Bez prestanka je brbljao o svom poslu.

  (Brbljati/izbrbljati se može koristiti i u smislu - otkriti nekom nešto što je trebala biti tajna... npr. "Reći ću ti ali nemoj da brbljaš o tome." ili "Brat je izbrbljao roditeljima da sam pao na ispitu pa su mi zabranili izlaske.")

  Svi ovi glagoli se koriste i u hrvatskom jeziku.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.