Site Feedback

Resolved questions
Czy jest jakaś różnica pomiędzy bo i ponieważ

Kiedy mam zamiar odpowiedzieć na jedno pytanie z "because", czy to jest jakaś różnica między tymi słowami? Który z nich muszę użyć?
Dziękuję bardzo!

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  "Bo" i "ponieważ" to synonimy- zdanie z "bo"/"ponieważ" użytymi jako spójniki ma to samo znaczenie. Na przykład:
  - spóźniłem się na pociąg, bo były korki na mieście = spóźniłem się na pociąg, ponieważ były korki na mieście.
  - Karol nie ma pieniędzy, bo przegrał wszystko w karty = Karol nie ma pieniędzy, ponieważ przegrał wszystko w karty.
  Sens zdań jest ten sam- "bo"/"ponieważ" wyjaśniają przyczyny/powody przytoczone w pierwszej części zdania.
  Jeśli chodzi o różnice to spójnik "bo" jest często używany w języku potocznym. Jeżeli chcesz żeby Twój polski brzmiał bardzo dobrze używaj "ponieważ".

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish