Site Feedback

Resolved questions
Een paar vraagjes

1. A:....Maar als ik kans krijg hier te werken, blijf ik misschien langer of voor altijd. Geen gemakkelijke beslissing.
B: Nee, dat lijkt mij ook een hele stap.
Wat betekent 'een hele stap' hier?

2.Kijk eens naar deze zin:
We moeten immers eten, dus iemand moet het eten klaarmaken.
Als ik een passieve zin wil zeggen, wordt het dan:
A. We moeten immers eten, dus het eten moet klaar worden gemaakt.
B. We moeten immers eten, dus het eten moet worden klaargemaakt.
C. We moeten immers eten, dus het eten moet klaargemaakt worden.
Welke zin is juist?

3.Ik kwam deze zin tegen in mijn testboek.
'Je wordt in zekere zin gedwongen een nieuw bestaan op te bouwen. Toch blijf je hier altijd een buitenlander, is mij verteld.'
Ik begrijp 'is mij verteld' in de zin niet. Ik raad dat er iets wordt weggelaten?

4. Hoe gebruik je 'zo hoorde dat' en 'ergens een sport van maken'?
Kun je alsjeblieft een voorbeeld geven met deze uitdrukkingen?

5. 'De laaste dertig jaar is er rond het huwelijk veel veranderd.'
'rond' in deze zin betekent 'over'(about)?
Betekent het dat 'Er is veel veranderd over het trouwerij/huwelijk'?

Dat is alles. Bedankt alvast!!

For learning: Dutch
Base language: Dutch
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  1. "Een hele stap", lit. a whole step, just means a big step, so staying in Holland (A) is a big step, a big leap of faith, a major decision.

  2. I think they are all correct, though personally, I would use B.

  3. "is mij verteld" is a passive sentence, and means "I have been told" or "I was told" the only hard thing here, is that this sentence first describes what has been told, and only then says that it is something you heard. So it is really the same as starting the sentence with "Er is mij verteld dat je hier toch altijd een buitenlander blijft"

  4. Hij maakt er een sport van altijd vijf minuten te laat te komen. Hij maakt er een sport van altijd het laatste koekje te pakken. So I think it's a mild form of critique, you mention someone's negative habit, but by saying that it seems you are making it a game, you lighten your tone, so it is not too serious.

  5. Ja, het betekent dat er veel is veranderd "met betrekkking tot", "als het gaat om", "wat betreft" het huwelijk. "over" doesn't feel right here, but it is certainlythe meaning of the word.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.