Site Feedback

Resolved questions
Poate cineva sa ma ajute cu formele de plural ale cuvintelor în limba română

Am probleme cu pluralul în special cu genul masculin. :) Ajutor? :) :) :)

For learning: Romanian
Base language: Romanian
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Gramatica limbii romane este foarte complicata, prin multitudinea de reguli si exceptii dupa care se formeaza structura ei. Este foarte greu de inteles si de exprimat
  “Pluralul = o mulţime de obiecte de acelaşi fel (oameni, case, lucruri) sau cu mai multe elemente (grămezi, grupuri, colecţii etc.).
  Există opoziţii formale marcate prin desinenţe:
  masculin: -i (socri, eroi, lupi, taţi, munţi);
  &: (arici, pui)
  feminin: -e(-i) (case, mâini) – le (stele, sarmale)
  neutru: – e (picioare, nume) -uri (tablouri, lucruri, radiouri, taxiuri, atuuri). Există opoziţii formale marcate prin determinare cu articol hotărât (masculin:-i; feminin :-le; neutru:-le (eroii, casele, lucrurile) sau articol hotărât (nişte eroi, case, lucruri).
  Mai există opoziţii formale marcate prin acordul determinantului cu substantivul: băieţi frumoşi, două case, lucrurile mele, cărţile citite de mine.
  Substantivele care la singular denumesc colectivităţi adică mulţimi cu mai multe elemente se numesc colective: bradet, nucet, porumbişte, stufăriş, stol, popor, clasă etc. Unele substantive au forme duble la singular: călăuz/călăuză, flutur/fluture, şoarec/şoarece, berbec/berbece, poem/poemă; formele au acelaşi înţeles, însă sunt recomandabile (corecte) cele subliniate.
  Există substantive care au forme duble la plural: coli/coale, roţi/roate, boli/boale, chibrituri/chibrite, obiceiuri/obiceie. Formele au acelaşi înţeles, una dintre ele fiind învechită sau cu circulaţie mai restrânsă. Unele forme învechite se păstrează în expresii populare sau în proverbe (Câte bordeie, atâtea obiceie. Îi pun beţe în roate. L-a băgat în boale etc.).
  Unele substantive au forme multiple la plural, fiecare formă având alt înţeles: cap-capi, capete, capuri; corn-orni, coarne, cornuri, cot-coţi, coate, coturi; curent-curenţi, curente etc.
  Câteva substantive, deşi au forme diferite pentru cele două numere, nu implică ideea de număr: tinereţe (s-a dus tinereţea/s-au dus tinereţile), minte (şi-a pierdut mintea/şi-a pirdut minţile).
  Pluralul unor substantive exprimă un sens nou nu numai din punct de vedere cantitativ: bunătate/bunătăţi; adevăr/adevăruri, mătase/mătăsuri, argint/arginţi, sare/săruri, lapte/lapţi, zahăr/zaharuri etc.Există substantive defective de număr: au numai singular (defective de plural) sau numai plural (defective de singular). Au numai singular: nume de persoană (Ion, Vasile, Ionescu, Georgescu), toponime (Braşov, Timişoara, Moldova), nume de materii (fier, aur, unt, mazăre), nume de sporturi (fotbal, box), nume de noţiuni abstracte (foame, sete, cinste).

  In short : the plural form depends on the word ending. A native speaker "just knows" the plurals, without having in mind the complete list of transformations. So it's not easy to explain.

  In principle, of the masculine nouns use the -i ending for the plural (but sometimes there are additional changes) : un medic - doi medici , un copac - doi copaci , un măgar - doi măgari , un cîine - doi cîini ( -e was replaced by -i ) , un polițist - doi polițiști ( note that the s has changed into ș ) , un soldat - doi soldați ( -t has become -ți ) , un cal - doi cai ( the -l was replaced by the -i ) , un broscoi - doi broscoi (no change when the singular form ends in -i ) .

  By the way: i imagine that can be difficult for you to tell if a word is masculine or neutral (the feminine is a bit easier to recognize) . The examples above are only for masculine.

  To make things worse, in Romanian the definite article ("the") is expressed by altering the word ending, so you'll have : a tree - un copac, the tree - copacul , two trees - doi copaci , the trees - copacii . Notice the double -ii ...

  My advice: whenever you learn a new noun , use a dictionary and immediately learn also its plural. I think this is easier than trying to discover and remember the word endings and the exceptions . After a little while, you'll intuitively begin to make the necessary connections and recognize which endings should be used for the plural of a new word .

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Romanian