Site Feedback

Resolved questions
Бірнеше сұрақтарым бар

 

Сендерің бергендеріңіз көмек үшін көп рақмет. Бұл көмек Қазақ тілін үйренуге тиіс. Менің бірнеше сұрақтарым бар.
Бұл сөйлемлер деген не?
1. Өмірімде арақ ішкенім осы.
2. Жұмыстан келгені осы.
3. Жиенімді көптен көргенім сол.
4. Бала ер жетпей тұрғанда дұрыс тәрбие көргені дұрыс.
5. Онымен екі жарты бір бүтін болмай тұрғаныңда бес саусағыңдай біліп ал.
6. Құда түспей тұрғанда жасауым жасалып қойған.
7. Оған мұңайып қана қоймай, бүкіл жаным күйзелді.
8. Сөздері жарасып қана қоймай, бір-біріне көңілдері құлады.
9. Жәй дос болмай, сырлас болдық.

Менің оқитын кітабымда мына сөйлемлерге аудармалар жоқ.

For learning: Kazakh
Base language: Kazakh
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  1. It's a first time in my life i'm drinking vodka
  2. just came from work
  3. after a long time i'm seeing my cousin (жиен - cousin from mother's side)
  4. boy need right upbringing before grew up
  тәрбиелеу - upbringing
  ер жету - grow up (this verb for boys) ер - man, жету - to get/ to be
  5. direct translation of this sentence
  Before you will be two halves and one unit with him(her) u have to know him like your 5 fingers on your hand


  6. Everything is ready before engaging
  7. I wasnt just angry with him(her), all my soul was suffering

  9. We wasnt just friends, we was close friends.
  cырласу - to share secrets
  сырлас дос - close friend

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Kazakh