Site Feedback

Resolved questions
Помогите научиться разговаривать на азербайджанском языке!

For learning: Azeri
Base language: Russian
Category: Other

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  С большим удовольствием.
  Я напишу самые главные, если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
  *Ə - Читается как "a" в Английском слове "man" (мужчина)
  *Ü - Читается не как Русское ю - а как Немецкое ü

  Привет - Salam (сала:м)
  Доброе утро - Sabahınız xeyir (Сабахыныз хейир - вежливая форма)
  Sabahın xeyir (Сабахын хейир)
  Доврый вечер - Axşamınız / Axşamın xeyir (Ахшамыныз / Ахшамын хейир)
  Добро пожаловать - Xoş gəlmişsiniz / gəlmisən! (Чош гельмишсиниз (гельмисиз) / гельмисен!)
  Как дела? - Necəsən? (Неджесен?)
  Как поживаете? - Necəsiniz? (Неджесиниз?)
  Xорошо - Yaxşı (Яхшы)
  А у тебя? - Bəs sən? (Бес сен?) Sən necəsən?
  А у Вас? - Bəs siz?
  Давненько не виделись - Çoxdandır görüşmürük (Чохдандыр гёрюшмюрюк)
  Я скучал(а) по тебе - Sənin üçün darıxmışdım (Сенин ючюн дарыхмышдым)
  Что нового? - Nə var, nə yox? (Не вар, не ёх?)
  Ничего - Heç nə (Хеч не)
  (Большое) спасибо! - (Çox) sağol! (Чох) сагол!
  Пожалуйста! - Xahiş edirəm! (Хаищ едирем!)
  С удовольствием - Xoşdur! (Хошдур!)
  Всего хорошего! - Yaxşı bir gün keçirtməniz diləyi ilə! (Яхшы бир гюнь кечиртмениз дилейи иле!)
  Спокойной ночи! - Gecəniz xeyrə! (Геджениз хейре - вежливо)
  Gecən xeyrə! (Геджен хейре!)
  Увидимся! - Görüşərik! (Гёрющерик!)
  Пока! - Sağol! (Сагол!)
  До свидания! - Sağolun! (Саголун)
  Мне пора (идти) - Getməliyəm (Гетмелием)
  Удачи! - Uğurlar! (Угурлар!)
  С днём рождения! - Ad gününüz mübarək! (Ад гюнюнюз мюба:рек! - вежливо)
  Ad günün mübarək! (Ад гюнюн мюба:рек!)
  С Новым Годом! - Yeni iliniz mübarək! (Ени илиниз мюбарек!)
  Yeni ilin mübarək! (Ени илин мюбарек)
  Поздравляю! - Təbrik edirəm! (Тебрик едирем!)
  Приятного аппетита! - Nuş olsun! (Нуш олсун!)
  Как тебя (Вас) зовут? - Adın/Adınız nədir? (Адын/Адыныз недир?)
  Меня зовут (Ваня) - Mənim adım Vanyadır (Меним адым Ванядыр)
  Приятно познакомиться! - Tanış olmağımıza şadam! (Таныш олмагымыза шадам!)
  Извините! - Bağışlayın! (Багышлайын)
  Прощу прощения! - Üzr istəyirəm! (Юзр истейирем!)
  Извини! - Bağışla! (Багышла!)
  Спасибо тебе! - Çox sağ ol! (Чох сагол)
  Незачто! - Dəyməz (Деймез!)

  надеюсь помогла. Если будут вопросы всегда рада помочь!

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.