Site Feedback

Resolved questions
Cześć. Proszę mi pomóc: jaka różnica pomiędzy "uzupełniające magisterski" i "jednolite magisterski"?

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Studia jednolite magisterskie (np. prawo) trwają 5 lat po nich uzyskuje się tytuł magistra.
  Studia uzupełniające magisterskie (2 lata) to studia, które możesz podjąć po uzyskaniu licencjatu/inżyniera.

  Studia uzupełniające magisterskie to kontynuacja edukacji. Na przykład kończysz studia techniczne z tytułem inżyniera i chcesz jeszcze zdobyć tytuł magistra- wybierasz studia uzupełniające magisterskie. Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_drugiego_stopnia
  Studia jednolite magisterskie to studia gdzie od razu uzyskujesz tytuł magistra, bądź magistra inżyniera. Takie studia nie mają opcji, że najpierw masz inżyniera a później magistra. Jeżeli komuś wystarcza tylko tytuł pierwszego stopnia (na przykład inżynier), to nie wybiera tego typu studiów. Zobacz też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolite_studia_magisterskie

  Zgodnie z założeniami wdrażania w Polsce Procesu Bolońskiego większość studiów przyjęła strukturę dwustopniową: I stopień - studia licencjackie, II stopień - studia magisterskie. Odpowiada to zresztą przyjętym na Zachodzie (ale chyba także na Ukrainie) stopniom zawodowym - bachelor and master. Pojęcie studia uzupełniające magisterskie staje się powoli anachroniczne, gdyż aktualny stan rzeczy odnosi się do zupełnie nowych efektów kształcenia. Studia I stopnia są zazwyczaj praktyczne, zaś studia II stopnia są akademickie. Takie są obecnie dążenia. Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) następuje po ukazaniu dyplomu ukończenia I stopnia (licencjat). Jeśli jest umowa państwowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów, wówczas kandydat z innego kraju po ukończeniu studiów I st. może ubiegać się o przyjęcie na studia II, bez uzupełniania czegokolwiek.Najczęściej trwają one 2 lata.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish