Site Feedback

Resolved questions
Bana o Türk cümleler düzeltin, lütfen yardım

I’m an office worker.
我是上班族。
Ben bir ofis çalışanı değilim.
Ben bir ofis çalışanı değilim.

I work for the government.
我在政府机关做事。
Ben devlet için çalışıyorum.
Ben devlet için çalışıyorum.
Ben devlet için çalışıyorum.
Ben devlet için çalışıyorum.

I am happy to meet you.
很高兴见到你。
Sizinle tanıştığıma sevindim.
Tanıştığımıza memnun oldum.
I like your sense of humor.
我喜欢你的幽默感。
Senin mizah duygusu gibi.
Senin mizah duygusu gibi.

I am glad to see you again.
很高兴再次见到你。
Seni tekrar gördüğüme sevindim.
Seni tekrar gördüğüme sevindim.

I will call you.
我会打电话给你。
Seni arayacağım.
Seni arayacağım.
I feel like sleeping/ taking a walk.
我想睡/散步。
Ben uyku / bir yürüyüş gibi hissediyorum.
Uykum / yürüyün.

 I want something to eat.
我想吃点东西。
Yiyecek bir şey istiyorum.
Ben bir şeyler yemek istiyorum.

I need your help.
我需要你的帮助。
Senin yardımına ihtiyacım var.
I would like to talk to you for a minute.
我想和你谈一下。
Bir dakika seninle konuşmak istiyorum.
Seninle konuşmak istiyorum.

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  I’m an office worker. -Ben bir ofis çalışanıyım.
  I work for the government. -Ben devlet (Hükümet) için çalışıyorum.
  I am happy to meet you.-Tanıştığımıza memnun oldum.
  I am glad to see you again. -Seni/Sizi tekrar gördüğüme sevindim.
  I will call you. -Seni arayacağım.
  I want something to eat. -Yiyecek bir şey istiyorum. /Ben bir şeyler yemek istiyorum.

  I need your help. -Senin yardımına ihtiyacım var.
  I would like to talk to you for a minute.
  Bir dakika seninle konuşmak istiyorum.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.