Site Feedback

Resolved questions
jak powiedzieć to lepiej?

Dzieñ dobry panom. Nazywam się.. . Będę dzisiaj dopomagał panom kommunikować z branżowcami tej huty. Muwiąc dokładniej, jestem tłumaczem w czasie waszego pobytu w mieście. Teraz po locie będziecie mieć możliwość odpociąć w hotelu. Po kilku godzinach samochód z kierowcą będzie oczekiwał na panów przy głównym wyjściu

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Witam Państwa!
  Nazywam się.. . Dzisiaj będę pomagać Państwu w komunikacji z branżowcami z huty (nazwa huty)/z tej huty.
  Ściślej ujmując, jestem tłumaczem podczas Państwa pobytu w (nazwa miasta).
  Teraz po podróży macie Państwo możliwość odpoczynku w hotelu.
  Za kilka godzin/ O godzinie (...) samochód z kierowcą będzie oczekiwać na Państwa przy wyjściu głównym.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish