Site Feedback

Resolved questions
Jaka różnica pomiędzy praktyki i staże?

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Other

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Czysto semantyczna ;-) Teoretycznie "praktyka" to słowo okreslające bardziej "konkretny" okres np. praktyka w firmie informatycznej) , w czasie gdy "staż" dotyczy nabierania ogólnych kompetencji (np. straż w firmie finansowej), ale używamy tych słów zamiennie.

  Ogólnie, straż brzmi bardziej ekskluzywnie.

  Praktyki zawodowe zwykle odbywa student uczelni lub uczeń w szkole uprofilowanej, tzn. ukierunkowanej na uzyskanie dyplomu w danej specjalności zawodowej. Mówiąc prościej, aby student/uczeń w czasie nauki poznawał swój przyszły zawód nie tylko od strony teoretycznej organizuje się mu praktyki, podczas których może praktycznie wykorzystać swoją wiedzę w sytuacjach typowych dla przyszłego zawodu. Np student uczelni pedagogicznej pracuje podczas studiów w szkole na tzw. praktykach, najpierw hospituje lekcje potem je sam prowadzi.
  Staż zawodowy odbywa się raczej po uzyskaniu dyplomu. Nauczyciel stażysta - nauczyciel początkujący na starcie. Naukowiec odbywa staże naukowe zagranicą podczas dłuższy pobytu w danej placówce naukowej, gdzie poszerza wiedzę z wybranej dziedziny. Oczywiście typów staży jest mnóstwo.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish