Site Feedback

Resolved questions
'lợn' 'heo' và 'hợi'

Xin Chào.

Gần đây có các bài báo về "3000 lợn chết trên sông Hoàng Phố, Trung Quốc". Tại sao tờ báo viết 'lợn'?
'lợn' 'heo' và 'hợi' có sự khác biệt nào?
Nếu viết "3000 (con) heo chết" thì sai không?

Cám ơn

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  viết là lợn thì đúng theo tiếng phổ thông của Việt Nam rồi còn viết là heo thì là tiếng địa phương được dùng trong 1 vùng của Việt Nam thôi ^^ nên dùng là lợn chứ không nên dùng heo.
  Hợi là từ đồng nghĩa với lợn và hợi nhưng mà hợi chỉ dùng khi nói tuổi của mình trong 12 con giáp thôi

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese