Site Feedback

Resolved questions
Jaka różnica między logo i logotyp?

For learning: Polish
Base language: Polish
Category: Other

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Logotyp to część loga, składająca się tylko z tekstu. Logo może być samym logotypem, może mieć tylko formę graficzną (jakiś obrazek, bez tekstu) lub składać się z obu tych form jednocześnie.

  Logo to graficzna forma przedstawienia marki.
  Logotyp to tekstowe przedstawienie nazwy marki.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Polish