Site Feedback

Resolved questions
Rau cải và Rau củ

Rau cải và Rau củ có khác biệt nào? hai chữ này là hai loại Rau khách nhau không?

Ví dụ Rau muống là một loại Rau cải, phải không? Dưa leo là rau cải hay rau củ? Khoai Tay thì sao?

cám ơn

For learning: Vietnamese
Base language: Vietnamese
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Rau cải và Rau củ có khác biệt nào? hai chữ này là hai loại Rau khách nhau không?

  Ví dụ Rau muống là một loại Rau cải, phải không? Dưa leo là rau cải hay rau củ? Khoai Tay thì sao?
  Chào bạn.Rau cải là tên một loại rau có lá.Rau củ là tên gọi chung cho nhiều loại rau có củ như: cà rốt, Khoai tây, Khoai lang...
  Rau muống là một loại rau có lá. Dưa leo là rau củ. Khoai tây là rau củ :)

  Rau hay Cải cũng là một. Tùy vào loại nào (theo thói quen) mà người ta gọi là Rau hay Cải rồi thêm cái tên riêng cho nó. Ví dụ người ta gọi là "Rau muống" chứ không gọi " Cải muống", gọi là "Cải bẹ xanh" chứ không ai gọi "Rau bẹ xanh". Tuy nhiên trong thực vật Việt Nam, có khá nhiều loại được bắt đầu bằng tên gọi "Rau cải xxx", chẳng hạn như "Cải thìa", cũng có người gọi "Rau cải thìa".... Chính vì sự lộn xộn này mà người ta hay gọi chung là "rau cải" (vegetable)

  Rau muống là 1 trong các loại rau/cải

  Dưa leo mình không rành lắm, không biết lá của nó có ăn được không. Nếu không ăn được thì nó không phải là rau/cải hay củ gì hết. Dựa vào sản phẩm thu được thì nó chỉ là trái/quả thôi

  Khoai tây thì rõ ràng thuộc nhóm "củ" rồi, chỉ cần 1 chữ "củ" thôi, đừng thêm chữ "rau" vì ta đâu có ăn lá nó đâu. Một số cây chẳng hạn cây Rau dền thì phân biệt làm 2 bộ phận rõ ràng: phần dưới đất gọi là "Củ dền", phần lá phía trên gọi là "Rau dền". Cả 2 đều ăn được

  Rau cải là rau cải, còn rau củ là nói chung chung các rau và các loại củ để làm thực phẩm thôi.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Vietnamese