Site Feedback

Resolved questions
Vad är skillnad mellan iallafall och i alla fall? Har de olika betydelser?

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Other

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Nej, det är ingen skillnad, iallafall är synonymt med faktiskt, "jag har iallafall gjort det" är möjligen i beydelsen att någon annan inte gjort det eller att någon betvivlar det du säger.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.