Site Feedback

Resolved questions
What is the difference between "bana" and "benim için"?

For learning: Turkish
Base language: English
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  sometimes we can use same meaning in turkısh
  bana : bana bir elma alır mısın? ( can you buy an apple to me?)
  benim için : benim için bir elma alır mısın? (can you buy an apple for me?)

  (Bana) means to me,(benim için) means for me.

  bana =to me
  benim için =for me

  bana :1.tekil kişi iyelik ekiyle birlikte 'bana' yönelme anlamı katar.
  benim için :samimi olduğunuz bir kişiye karşı kendinizi ne kadar sevdiğini anlamak için kullanılır veya bir işten kaytarmak isterseniz samimi arkadaşınıza '-Benim için yap...' gibi söyleyebilirsiniz :D

  Bana means to me, benim için means for me

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.