Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Resolved questions
Когато човек киха ...

Когато човек киха, казва му се "Наздраве!" А има ли някакви шегички в българския език във връзка с това? Например, какво може да се каже за шега вместо "Наздраве!"?

P.S. Ако ви интересува, мога да ви разкажа, какви шегички за това съществуват в руския език.

For learning: Bulgarian
Base language: Bulgarian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Хм. Струва ми се, че няма. Или поне не се сещам. Понякога, когато някой започне често да киха, казваме, че "май е на болест, а не наздраве".
  Когато бяхме малки, казвахме, че щом кихаш, значи някой говори или мисли за теб. Някой ти казва трицифрено число, а сумата от трите му числа
  отговаря на буква от азбуката. Например: 122 -> 1+2+2 = 5, петата буква от азбуката е Д, значи някой, чието име започва с Д мисли за теб.:)))
  Друго по повод кихавици и наздравици, не се сещам...:)
  А вашите шутки какви са?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.