Site Feedback

Resolved questions
Когато човек киха ...

Когато човек киха, казва му се "Наздраве!" А има ли някакви шегички в българския език във връзка с това? Например, какво може да се каже за шега вместо "Наздраве!"?

P.S. Ако ви интересува, мога да ви разкажа, какви шегички за това съществуват в руския език.

For learning: Bulgarian
Base language: Bulgarian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Хм. Струва ми се, че няма. Или поне не се сещам. Понякога, когато някой започне често да киха, казваме, че "май е на болест, а не наздраве".
  Когато бяхме малки, казвахме, че щом кихаш, значи някой говори или мисли за теб. Някой ти казва трицифрено число, а сумата от трите му числа
  отговаря на буква от азбуката. Например: 122 -> 1+2+2 = 5, петата буква от азбуката е Д, значи някой, чието име започва с Д мисли за теб.:)))
  Друго по повод кихавици и наздравици, не се сещам...:)
  А вашите шутки какви са?

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.