Site Feedback

Resolved questions
Сөздердің мағынасын түсінуге деген көмек қажет

 

Менің оқығаным бойыншы бірнеше қиын түсінген сөздер кездестірдім. Бұл сөздер қалай қолдану білмеймін, сонымен сен маған қысқа мағынасын мен мысан келдірсеңше. Осыға қосымша егер алттағы сөздер сирек қолданылса, маған қолма деші. Көмектескендеріңдің бәрі үшін рахмет. Олсыз қазақ тілін үйрену мүмкін емес болар еді. Мен сирек сөздерді жаттаумен айталысқым келмейді.

кешен
ермек
ұзамай
мұқтаж
көну
мүлтіксіз
жалпы
жара
пайда болу
әйтеуір

For learning: Kazakh
Base language: Kazakh
Category: Language

Share:

2 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  кешен- complex (composed of many interconnected parts; compound; composite, for example agriculture complex)
  ермек- amusement; entertainment; fun
  ұзамай- relatively soon
  мұқтаж- needy
  көну- consent; assent; admit; accept; give
  мүлтіксіз- unquestened
  жалпы-total
  жара wound; injury; hurt; cut; sore; pink
  пайда болу-formation, creation, becoming
  әйтеуір-eventually

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Kazakh