Site Feedback

Resolved questions
Bruk av adverb tid

Er de to setningene riktige?

A. Han sier at han fremdeles ikke har fått solgt huset sitt

B. Han sier at han ikke har fått solgt huset sitt fremdeles.


Vanligvis, Hva er plasseringen av adverb i en setning?

Takk!

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

1 comment

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Jeg glemte noe!

  Transitive verb: Når man bytter ut et direkte objekt med et pronomen, kommer ofte adverbet etter pronomenet
  - Jeg hentet ALDRI posten.
  - Jeg hentet den ALDRI.
  - Han tok IKKE med seg sekken.
  - Han tok den IKKE med seg.
  - Jeg kjøper ALLTID vin på flyplassen.
  - Jeg kjøper det ALLTID på flyplassen.

  A er den riktige setningen.
  Plasseringen av adverb i det norske språket er ikke alltid helt konsekvent, men den følger noen regler:

  Vanlig helsetning: Adverb brukes etter første verb
  - Jeg blir ALDRI ferdig.
  - Jeg er FORTSATT her.
  - Han sover ENNÅ.

  Unntak: Noen setninger kan begynne med enkelte adverb og adverbialer
  - HELDIGVIS fant jeg deg.
  - SNART er sommeren her.
  - I DAG blir jeg 40 år.

  Ved leddsetning: ofte FORAN første verb i leddsetningen (som i eksempelet ditt)
  - Han sier / at han FREMDELES ikke har fått solgt huset sitt.
  - Hun fortalte / at hun ALDRI har sett ham før.

  Ved spørresetninger som innledes med verb: etter personlig pronomen
  - Skal du ALDRI bli voksen?
  - Kan du IKKE slutte å klage?
  Merk: her er "ikke" overflødig. "Kan du ikke slutte å klage?" betyr "Kan du slutte å klage"
  Slike spørsmål er ofte retoriske, som det første spørsmålet, "Skal du aldri bli voksen?".

  Derfor blir plasseringen slik:
  Han har fremdeles ikke solgt huset. (Helsetning - Etter verbet)
  Han sier at han fremdeles ikke har solgt huset. (Leddsetning - Før verbet)

  Merk: noen ganger plasseres adverbet til slutt for å antyde noe annet eller understreke noe
  Disse to har den samme betydningen, men den siste setningen understreker hvor heldig det er at huset ikke er solgt
  - Jeg har HELDIGVIS ikke solgt huset
  - Jeg har ikke solgt huset, HELDIGVIS

  Her får setningen en litt annen betydning
  - Jeg har ENNÅ ikke solgt huset = jeg har prøvd å selge huset lenge, men jeg har kke fått solgt det
  - Jeg har ikke solgt huset, ENNÅ = jeg har ikke solgt huset, men det kan hende at jeg gjør det snart

  ENNÅ kan på denne måten brukes som en trussel:
  Jeg har ikke fortalt kona di at du er utro, ENNÅ = pass deg, ellers forteller jeg det til kona di

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More resolved questions for learning Norwegian