Site Feedback

Resolved questions
"garip kuşun yuvası hesabı " bu atasöz mü ve ne demek ?

For learning: Turkish
Base language: Turkish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  Bu atasözünün tamamı '' Garip kuşun yuvasını Allah yapar'' şeklindedir ve yardım edecek kimsesi olmayana Allah yardım eder anlamına gelir.
  Bilinen bir durumdan bahsederken '' hesabı '' denebilir. Örneğin '' Çöllere düşmüş Mecnun hesabı '' gibi
  ''Garip kuşun yuvası hesabı'' derken söylenmeye çalışılan şudur;
  Garip kuşun yuvasını Allah yapar durumundaki gibi

  Deyimleri kafana takma ben kac yaşıma geldim hala anlayamıyorum. :)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.