Site Feedback

Resolved questions
Купуването на хранителни стоки

Когато трябва да купя например мляко или масло, отивам в магазин и купувам ШИШЕ МЛЯКО или КАЛЪП МАСЛО (ПАКЕТЧЕ МАСЛО).

Ами ако то не се продава в шишета или на калъпи? Т.е. продавач налива мляко от бидона или отрязва масло от огромно парче - тогава как се нарича това на български?

При нас на руски то се нарича:
"продавать/покупать молоко на разлив" и "продавать/покупать масло на развес".

For learning: Bulgarian
Base language: Bulgarian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Насипно, наливно, на килограм, в зависимост от това какво купуваме. Наливно мляко, сирене на килограм, насипно кафе.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.