Site Feedback

Resolved questions
Når bruker man "Sikker" eller "Sikker på"?

Jeg forstår ikke bruken av "Sikker" og "Sikker på". Hva er reglene for bruk?. Exemple:

- Er du sikker på at du vil ha full jobb?
- Jeg er ikke sikker på om det er så lurt.
- Vi var sikere på at vi skulle klare det.
- Det er ikke sikkert at det er så vanskelig.
- Ekspertene er ikke sikere på hva som er best.
- Det er sikkert best at foreldrene blir enige.

Takk!

For learning: Norwegian
Base language: Norwegian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  ”å være sikker på” betyr ”å vite med sikkerhet” eller ”å være overbevist om”. Det brukes når du holder fast ved en mening uten å tvile på den.

  - Er du sikker på at du vil ha full jobb?
  Her vil personen vite om du, uten tvil, vil ha full jobb eller om du trenger mer tid til å tenke over det. Hvis du er sikker på at du vil ha full jobb, lurer du ikke på om noe annet hadde vært bedre, da har du tenkt ferdig og konkluderer med at det er det du vil.

  - Vi var sikre på at vi skulle klare det.
  Vi visste, uten tvil, at vi skulle klare det.

  - Ekspertene er ikke sikre på hva som er best.
  Ekspertene vet ikke helt hva som er best. Det kan hende at de har en teori på hva som er best, men i så fall har de ikke beviser på at det er riktig.

  - Jeg er ikke sikker på om det er så lurt.
  Når ”sikker på” blir brukt sammen med ”jeg” eller ”det”, er det ofte en forsiktig måte å si at man tror det motsatte. I dette tilfellet tror personen at det ikke er så lurt og vil si det på en fin måte uten å fornærme personen han snakker til.


  ”sikkert” er det samme som ”utvilsomt”. ”ikke sikkert” eller ”usikkert” betyr derfor ”tvilsomt” og beskriver noe man ikke vet.

  - Det er ikke sikkert at det er så vanskelig.
  Setningen betyr det samme som ”Det kan hende det ikke er så vanskelig” og ”Jeg vet ikke, men tror det er ganske enkelt”. Også i dette tilfellet er ”ikke sikker på” en måte å si at personen tror det motsatte.


  Når ”sikkert” kommer før et adjektiv, betyr det ”trolig” eller ”sannsynligvis”.

  - Det er sikkert best at foreldrene blir enige.
  I denne setningen tror personen at det er best at foreldrene blir enige, men han er ikke overbevist om det er det beste.


  :)

  Her er noen flere eksempler:

  ”Jeg er sikker på at maten er god” (”Ingen tvil, jeg vet at maten er god”)
  ”Det er ikke sikkert maten er så god” (”Jeg vet ikke hvordan maten vil smake, men det er stor sannsynlighet for at den ikke smaker så godt”)
  ”Maten er sikkert god” (”Jeg tror maten vil smake godt” eller ”maten vil sannsynligvis smake godt”)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Norwegian

  More resolved questions for learning Norwegian