Site Feedback

Resolved questions
Grammar

Jag såg denna mening
'Do you have our boring books in your big house?'
Jag skulle ha översatt meningen såhär

"Har du våra tråkiga böcker i ditt stort hus"
Men på hemsidan sa det såhär
"Har du våra tråkiga böcker i ditt stora hus"

varfor är det 'stora' istället för 'stort'?

Tack!

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Man böjer helt enkelt "stor" till "stora" i bestämd singular.

  Till exempel: Ett stort glas. Det stora glaset. / En stor hund. Den stora hunden.

  I det här fallet specificerar man att det är DITT stora hus. (Fast här skrivs hus inte i bestämd form)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Swedish