Site Feedback

Resolved questions
Grammar

Jag såg denna mening
'Do you have our boring books in your big house?'
Jag skulle ha översatt meningen såhär

"Har du våra tråkiga böcker i ditt stort hus"
Men på hemsidan sa det såhär
"Har du våra tråkiga böcker i ditt stora hus"

varfor är det 'stora' istället för 'stort'?

Tack!

For learning: Swedish
Base language: Swedish
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by the Asker
  Man böjer helt enkelt "stor" till "stora" i bestämd singular.

  Till exempel: Ett stort glas. Det stora glaset. / En stor hund. Den stora hunden.

  I det här fallet specificerar man att det är DITT stora hus. (Fast här skrivs hus inte i bestämd form)

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.

   

  More open questions for learning Swedish

  More resolved questions for learning Swedish