Site Feedback

Resolved questions
Прыстаўныя літары

 

Вядома тое, што ў беларускай мове ёсць гэтак званыя прыстаўныя гукі і, адпаведна, прыстаўныя літары. Пра "а" і "і" перад збегам зычных у словах, якія пачынаюцца з "р", "л", "м", я зразумеў. Але ёсць яшчэ выпадкі, калі прыстаўная "а" ўзнікае перад "ні" і ў адпаведных словах з гэтай часціцай: "ніякі", "ніколі" і г.д. Пытанне: ці ёсць нейкія правілы, калі такая прыстаўная павінна быць абавязкова? У якіх выпадках?

For learning: Belarusian
Base language: Belarusian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

   

  Best Answer - Chosen by the Asker
  У дадзеным выпадку літара "а" выконвае ўзмацняльную ролю і з'яўляецца часціцай, яна выкарыстоўваецца разам з часціцай "ні", пішацца з ёй разам. Выкарыстоўваецца разам з займеннікамі "хто", "як", "дзе", "куды" і інш. Напрыклад, аніхто, аніяк, анідзе, анікуды. Дадзенае ўзмацненне ўжываецца каб павялічыць адмаўленне, узмацніць інтанацыйна інфармацыю, падкрэсліць адсутнасць каго-небудзь ці чаго-небудзь.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.