Site Feedback

Resolved questions
Български пословици и поговорки

Моля, обяснете ми смисъла на следващите пословици и поговорки:

1) Бели кахъри (= големи грижи? Тогава защо са бели? Не червени, не черни, а бели?)

2) Вятър го вее на бял кон.

3) Кръвта на всички е червена. (= Всички хора са създадени равни пред Господ?)

4) На дрът гъз зелен бъз. (дума "дрът" въобще липсва в речника)

5) Урочасал от червеното.

6) Черен гологан не се губи.

Мерси предварително.

For learning: Bulgarian
Base language: Bulgarian
Category: Language

Share:

0 comments

  Please enter between 2 and 2000 characters.

   

  Answers

  Sort by:

  Best Answer - Chosen by Voting
  1) Бели кахъри - точно наобратно - значи малки грижи. Затова са бели, защото са малки, нестрашни.

  2) Вятър го вее на бял кон. - казва се за човек, вятърничав, безотговорен.

  3) Кръвта на всички е червена. - Това не съм го чувала, но означава, че всички хора са еднакви, равни.

  4) На дрът гъз зелен бъз. - Думата "дърт" означава "стар". Жаргон и обикновено с пренебрежителен, груб смисъл. А какво значи изразът, не знам, също за пъри път го чувам.

  5) Урочасал от червеното. - Това също за пъри път го чувам и не знам какво означава

  6) Черен гологан не се губи. - Гологан е дребна монета от времето на Освобождението, с номинал 10 стотинки и тегло 4 грама. Поради наличието на сребро в нея, тя имала склонност към потъмняване т.е. смисъла е че тази монета винаги си личи сред другите "бели" пари, нещо такова.

  Submit your answer


  Please enter between 2 and 2000 characters.

  If you copy this answer from another italki answer page, please state the URL of where you got your answer from.